Activiteiten

Clubavonden en Werkgroep avonden

De leden van de SGD komen elke week op dinsdag avond bij elkaar. Elke clubavond staat het maken van en kijken naar videofilms centraal. Er wordt een gevarieerd programma samengesteld, aangepast aan de wensen van de leden. Er worden films vertoond en besproken. Er komen sprekers. Er zijn praktijkavonden.

De Werkgroep Montage verzorgt eenmaal per vier weken een avond waarop alles op het gebied van videomontage met de computer langs komt.

Eenmaal per vier weken is er Werkgroep Film. Deze werkgroep behandelt alle aspecten van het filmen. Voor een overzicht van de wekelijkse activiteiten zie ook de knop Agenda.

Wedstrijden en festivals

Vakantiefilmfestival: Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren. Het is een laagdrempelig festival met een wedstrijdelement. Het is de bedoeling zoveel mogelijk leden, ook beginnende, over de drempel te halen om een film te vertonen. De zaal is de jury.

Themafestival: Ieder jaar wordt er een ander thema bedacht met het doel zoveel mogelijk leden aan het filmen te krijgen. Ook het werken in groepsverband wordt gestimuleerd. Ook hierbij is de zaal de jury.

Jaarwedstrijd: Dit een echte wedstrijd met het doel de beste films uit de club te kiezen. Er komt een driekoppige jury van buiten de club om de films te beoordelen. Filmers kunnen hieruit oordelen of hun film het niveau heeft om aan hogere festivals of wedstrijden deel te nemen.

Een-minuut-film: Bij alle festivals wordt de z.g. een-minuut-film gestimuleerd. Hiervoor is een wisselbeker beschikbaar. Een een-minuut-film is een volledige film met begin, midden en eind en mag geen seconde langer zijn dan een minuut.

Landenavond:  Jaarlijks hebben we een Landenavond. Hiervoor wordt ieder jaar een ander land gekozen. Iedereen kan dan oude of nieuwe films meenemen, die over het bewuste land gaan. Er is geen wedstrijdelement.  Getracht wordt de avond iets van de sfeer van dat land mee te geven.

ClubinterlandEenmaal per jaar wordt er een clubinterland gehouden. Dit is een festival, waaraan 4 filmclubs deelnemen. Twee uit België en twee uit Nederland. Van iedere club bekijken we films en de films worden besproken.

Andere activiteiten:

Het eerste halfjaar wordt altijd afgesloten met de seizoen afsluiting. Tot voor kort gingen we hiervoor een avond naar buiten, waar ook gefilmd kon worden. Vaartochtjes waren ook vaak favoriet. De laatste tijd wordt vaak gekozen voor een uitgebreide gezamenlijke barbecue.

Dagje uit : Jaarlijks wordt ook iets gezocht voor ons Dagje Uit. Dit wordt georganiseerd vanuit de leden. We gaan dan een dag met elkaar op stap, niet al te ver uit de buurt.  Natuurlijk moet er ook dan weer gelegenheid om te filmen zijn.

Feuille film : Om de paar jaar wordt een zgn. feuillefilm gemaakt. Er wordt in groepjes gefilmd. Een groep begint, werkt er een aantal weken aan en geeft het gemonteerde resultaat door aan de volgende groep. Deze gaat verder met de film, enz. De laatste groep verzorgt de uiteindelijke montage, zodat het een afgerond geheel wordt. Soms wordt door de hele film een bepaald voorwerp gebruikt. Voorbeeld van een feuillefilm is De bal.

Jaarjournaal : Elk jaar wordt een jaaroverzicht van de belangrijkste club activiteiten samengesteld door een of meerdere leden

Film op verzoek:   Regelmatig worden we van buitenaf benaderd voor het maken van een film. We werken dan met een groepje uit de club aan een film voor derden. Met zo’n project zijn we vaak langere tijd bezig.   Voor het Rode Kruis Dordrecht is onlangs een film voor hun website gemaakt. In 2017 zijn de activiteiten rond het 125 jarig bestaan van de Vereniging Oud-Dordrecht gefilmd.