Geschiedenis

Geschiedenis van de Videoclub SGD

Op 26 oktober 1964 werd er in Dordrecht een smalfilmclub opgericht. De officiële naam werd Smalfilm Groep Dordrecht, al snel afgekort tot SGD. De eerste gesprekken om een filmclub op te richten hebben waarschijnlijk plaats gevonden in de zaak van de fotograaf/fotohandelaar van Lelieveld. De heren C. van Lelieveld, C.J. van der Walle en H. Kroeseklaas vormden het eerste bestuur en we mogen aannemen, dat zij de feitelijke oprichters van de SGD zijn.

Net als elke vereniging kende de SGD zijn goede en slechte tijden. Het ledental kende in de eerste jaren van haar bestaan een gestage groei. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd een ledental van 57 leden bereikt. Daarna zette een gestage neergang in tot er in 1989 nog slechts 21 leden over waren. Vanaf dat moment kwam er weer een voorzichtige groei met een klein dipje in het begin van de nieuwe eeuw, zodat we nu weer 50 leden hebben.

Ook het aantal filmproducties van de leden vertoont datzelfde beeld. De gemiddelde kwaliteit van de films is echter met sprongen vooruit gegaan.

In 1966 werd de club lid van de NOVA, eerst via West I en later via ZH II. Wat films betreft heeft de SGD daarin nooit een grote rol gespeeld. Het bleef altijd bij enkele leden, die daar wisten door te dringen. Het allergrootste deel van de leden mocht kijken naar de films van leden van andere clubs. Gevolg was nogal eens, dat men zich bij het zien van die films afvroeg, waarom die films wel en die van ons niet. Dit en de constant oplopende kosten zijn de reden, dat we vanaf 2012 deze organisatie hebben verlaten.

In 1987 stapte het eerste nieuwe lid met een videocamera binnen. Dat viel voor de nieuweling nogal tegen, daar niemand bij de SGD iets van video wist. Dat veranderde in de loop van een aantal jaren wel, maar flink wat leden bleven zich nog lang vastklampen aan het langzaam achterhaalde medium Super8 projector.

Er is in de loop der jaren redelijk veel in en met groepen gewerkt. Vanaf het eerste begin tot nu zijn er thema-opdrachten geweest en de vakantiefilm is van veel leden het hoofdthema. Ook speelfilms ging een meestal kleinere groep niet uit de weg. De laatste paar jaar heeft een nieuw fenomeen zijn intrede gedaan bij de club en wel het maken van producties voor anderen. Op verzoek van verenigingen e.d. die een jubileum vieren maken SGD-ers een film van de activiteiten van deze vereniging.

Sommige perioden werden nieuwe leden met veel animo binnengehaald. In andere perioden liet dat soms nogal wat te wensen over. De laatste jaren is het gelukkig weer zo dat nieuwelingen vaak zeggen, dat ze als het ware in een warm bad terecht komen. Ook de samenstelling van de SGD is in der loop der jaren ingrijpend veranderd. Zie je, dat veel clubs nog altijd mannenbolwerken met een enkele vrouw zijn, bij de SGD is dat beduidend anders. Een groot deel bestaat uit vrouwen en misschien is dat wel de oorzaak van dat warme bad.

Een korte schets van de SGD, maar voor de lezer die nog geen lid is: kom eens kennismaken met deze fantastische (nu alleen nog) videoclub.