Bestuur en commissies

Bestuur
   Chris Schepers, voorzitter078 616 0922
   Joke de Graaf, secretaris  –  078 617 1377 – info@videoclub-sgd.nl
   Jan de Graaf, penningmeester – 078 617 1377
   Jan Smeets, bestuurslid – 06 5356 3141

Andere taken worden vervuld door

Techniek – projectie
   Wim van der Graaf
   Ruud Meyer

Contacten met RTV Dordrecht
   Henk Berendsen
   Jaap den Boer
   Jan Smeets

Film archief
   Henk Berendsen

Bargroep
   Henny Schepers (coördinatie)

Website
   Aart Versendaal (webmaster)
   Jan Smeets (ledendeel)

Explicateur
   Joke de Graaf (eindredactie)

Werkgroepavonden
   Joke de Graaf (coördinatie)
   Jan Smeets

Festivalcommissie
   Jan Smeets

Programmering clubavonden
   Ruud Meyer
   Henk Nieboer
   Joke de Graaf