Introductie

Even voorstellen : De SGD is een amateur filmclub die is opgericht op 26 oktober 1964. De club bestaat dus al meer dan 50 jaar! De letters SGD staan voor ‘Smalfilm en video Groep Dordrecht’. Inmiddels beschikken alle leden over moderne digitale apparatuur en is smalfilm geschiedenis geworden. Wij komen wekelijks op dinsdagavond om 20.00 uur bij elkaar in het gebouw van het Rode Kruis in Dubbeldam.

Wie zijn onze leden?
Onze leden komen uit alle windstreken. Niet alleen mensen uit Dordrecht zijn lid, maar de meesten komen wel uit het Drechtsteden gebied, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Ook hebben we leden uit de regio Rotterdam en uit de Hoekse Waard. En dames, het zijn niet alleen mannen die hier de scepter zwaaien.

Waarmee vullen wij de avonden?
Elke clubavond staat het maken van en kijken naar videofilms centraal, daar zijn we immers een filmclub voor. Met een vier wekelijks patroon hebben we om de andere week een algemene clubavond die gevuld kan worden met allerlei zaken zoals het maken van opdrachten in groepsverband, gastsprekers, bezoek van collega clubs, en op deze avonden worden als ze nodig zijn de ledenvergaderingen gepland, niet te veel want we zijn geen vergaderclub.
De twee andere avonden worden ingevuld door zogenaamde Werkgroepen.
Zo is er een Werkgroep Film waarin alle aspecten over het maken van een film wordt besproken en of het nu een vakantiefilm of documentaire is alle onderdelen voor het maken van zo’n productie komen aan bod. Ook laten leden hier hun film films beoordelen en dat gaat altijd onder het moto wat zijn de goede en sterke punten van de film, zien we wat de maker ons wil vertellen en daarna gaan we kijken welke punten zijn minder goed en kan de maker gebruiken, als hij dat wil natuurlijk, om zijn film sterker te maken.
De andere clubavond wordt ingevuld door de Werkgroep Montage waarbinnen alle aspecten van de videomontage worden belicht. Vanuit een aantal montage pakketten worden de mogelijk en onmogelijkheden besproken en uitgelegd. Van deze werkgroep avond wordt de besproken materie vastgelegd en aan de leden verzonden. Via de website is ook e.a. na te lezen.
Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met de secretaris of kom eens langs.