Verslagen bestuursvergadering


ALV 2021, hier de documenten
Agenda
Notulen


Vergadering van 5-10-2020:
Openstaande zaken betreffende clubactiviteiten
Chris Schepers en Jan Smeets hebben de zaal bekeken en een coronaveilige indeling gemaakt. Het opstarten in september is opgeschort. Nieuwe poging voor oktober is ook weer uitgesteld o.a. wegens opleving van het virus. Sprekers en clubbezoekers zijn medegedeeld, dat e.e.a. tot nader orde uitgesteld is.
Eenzelfde bericht kregen we van de Merwefilmers. Ons clubbezoek is uitgesteld tot volgend jaar. Vanuit België kregen we bericht, dat de clubinterland verplaatst wordt naar volgend jaar met dezelfde organisator (VC Deurne).

Festivals SGD
Het vakantiefilmfestival wordt digitaal gehouden. Op 13 oktober worden de films op het ledengedeelte van de site geplaatst en blijven daar tenminste een week staan. Joke stuurt een e-mail naar de SGD’ers met een stemformulier. Het ingevulde formulier kan naar jan.smeets83@gmail.com verzonden worden. Men kan stemmen t/m maandag 19 oktober 12.00 uur. Discretie betreffende formulieren wordt in acht genomen. Joke probeert de boel warm te houden, zodat zoveel mogelijk mensen stemmen. Prijzen worden bij winnaars gebracht en er wordt een foto (coronaproof) gemaakt voor de
website.

Het Themafestival Ambachten wordt vooruitgeschoven naar 2021. Er zijn op dit moment twee aanmeldingen binnen.
Voor de Jaarwedstrijd hadden we al plannen om die voortaan in januari te houden. Beslissingen over een datum o.i.d. schuiven we nog even vooruit.

Feuillefilm
Er is vertraging door corona. De op een na laatste groep is aan bod. Jan Smeets heeft de coördinatie overgenomen van Ben Kleinjan. Afspraken voor opnamen worden binnenkort gemaakt. Na deze groep volgt er nog de groep van Bas de Ruiter om het af te sluiten.

Inloopavond
Voor de inloopavond nemen altijd diverse leden een film mee. De leden worden opgeroepen, om de film, die ze mee wilden nemen op te sturen, waarna een item Inloopavond wordt toegevoegd in het ledengedeelte van de website.

Buitenactiviteiten
We hebben plannen om ook buitenactiviteiten te ontplooien, maar hiervoor wachten we tot het voorjaar.

Cursus
Voor 2021 zijn er al geruime tijd plannen om weer een instapcursus te geven. De inhoud dient opgefrist te worden en vanaf zijn aantreden heeft Jan Smeets zich daarvoor hard gemaakt en het materiaal vorm gegeven. Nu dienen nog opnamen voor voorbeeldfilms gemaakt te worden. Chris biedt hulp aan voor deze voorbeeldfilms. Afhankelijk van het coronaverloop wordt later het tijdstip van de cursus vastgesteld.

Financiën
De nota’s voor de advertenties zijn uitgegaan en voor een groot deel per omgaande betaald. We hebben enige coronacompensatie gegeven.
Het al lang stil staan van de clubavonden door corona heeft het bestuur doen besluiten om dit te compenseren met de contributiebetalingen van 2021. Men wordt hier binnenkort over ingelicht.

Explicateur
De digitale Explicateur lijkt goed te bevallen en er zijn plannen om dit zo te houden. Het uiterlijk zal dan per 2021 aangepast worden.

Website
Aart Versendaal is webmaster. Bas de Ruiter zal gaan assisteren, maar is nog niet goed thuis in de materie. Jan Smeets heeft het ledengedeelte opgestart en zal zich over dat ledendeel blijven ontfermen. We willen graag een oppepper voor de website. Drukke bezigheden van beide heren en onbekendheid met de materie staat dit helaas nog even in de weg. Een paar problemen, zoals het niet kunnen doorbladeren met een android telefoon en plotseling vereenvoudigde uiterlijkheden van de website zijn door Aart opgelost.
Een aantal zaken, die niet meer up to date zijn door corona, zal door Joke met Aart opgenomen worden.
Men is vol lof over het ledengedeelte.
Met het invoeren van nieuwe items in het ledengedeelte zullen sommige oudere items verdwijnen.
Archivaris Henk houdt in de archieflijst ook bij welke films op de website hebben gestaan. Bij herstart van de clubavonden kunnen we dan kijken welke films we kunnen draaien op groot doek.

SGD-archief
Henk Berendsen heeft op verzoek van Lies de computer van Cees le Bruin leeggemaakt, waarbij een groot aantal films te voorschijn zijn gekomen, die we nooit eerder gezien hebben. Mogelijk kunnen we daar een keer wat mee doen.