De Beste Wensen van


Leden wensen elkaar de beste wensen met een persoonlijke groet.


Namens het bestuur.


Een groet van Ineke Vastenhoud