Een Minuut Film


1-minuutfilms zijn films van een minuut in beeld en geluid.

Een 1 minuutfilm is een film met een speelduur van 1 minuut en geen seconde langer dan die 1 minuut.
Dit is inclusief titel, aftiteling en eventueel logo van de maker, de seconden zwart voor en achter de film tellen niet mee.
Wel als het geluid eerder begint dan dat we beeld zien en natuurlijk telt hier hetzelfde aan het einde.
Dus je vertelt een compleet verhaal in 1 minuut.
Alle zaken van een langere film moeten binnen die minuut gepropt worden.
Bij een grap werkt een beeldgrap doorgaans beter, dan een geluidsgrap
Ga je met vakantie, dan begin je niet met de koffer inpakken.
Je zoekt eerst je Vakantiedoel? Rust – actief? Boeken en regelen. Pas dan pak je de koffer.

Zo ook bij 1-minuutfilm.
Voor wie maak je de video?
Wat is je doel?
Plot?
Verhaallijn – script – pas dan camera en montage.

Waarop letten?

 • In één minuut kun je veel vertellen, als je je verhaal maar goed opbouwt. Denk in termen van begin-midden-eind en maak van tevoren een klein script.
 • Gebruik geen lange intro’s met logo’s en muziekjes, maar begin de video meteen, zodat de kijker meteen gepakt wordt. Pak de aandacht vanaf de eerste seconde.
 • Wij monteren, maar soms kun je ook een film maken in één ondoorbroken shot. In beide gevallen kun je een verhaal vertellen.
 • Begin met de boodschap en redeneer dan terug.
 • Denk na over shots en kadrering. Dit geldt nog sterker bij een 1-minuutfilm dan bij een langere film. Ruim filmen of close-ups. Veel variatie van shots of juist niet. Snel of langzaam monteren. Al die keuzes dragen bij aan hoe je film overkomt.
 • Denk na over camerastandpunten: waar zet je je camera neer?
 • Denk in beelden. Personen met een tekstueel verhaal zijn vaak minder interessant. Actieve mensen zijn boeiender om naar te kijken (en te luisteren).
 • Zorg voor een goede belichting, ook bij filmen in het donker.
 • Zorg voor continuïteit, laat ook anderen eens naar je editing kijken
 • Denk ook eens aan animatie of foto’s. Alles mag.
 • Als je een woordgrap verfilmt, probeer dan de clou te versterken met beeld of geluid.

Geluid

 • Vergeet het geluid niet. Muziek, gesproken woord in beeld of voice-over?
 • Externe microfoon of cameramicrofoon.
 • Haal onder de 160 Hertz weg, dan heb je geen gerommel.
 • Stop niet te veel geluid in je film.
 • Benadruk stilte door bijvoorbeeld foley geluiden toe te voegen zoals een blaffende hond, vogels, of tikkende hakken op straat, de roep van een uil, krakende traptreden, omgevingsgeluiden.
 • Als bij de clou het geluid belangrijk is,zorg er dan voor dat dit zeer goed verstaanbaar is.

Montage

Denk aan het Tempo, waarin de shots elkaar opvolgen
De samenhang van de shots
De manier, waarop de shots aan elkaar geplakt zijn.

Film klaar?

 • Een 1-minuutfilm hoeft niet geloofwaardig te zijn.
 • Komt boodschap over?
 • Zit alles erin?
 • Niet te veel? Kill your darlings. Ook al is het een heel mooi shot: als het niet bijdraagt aan je verhaal, dan moet het eruit.