Bestuurlijke zaken

 Algemene Leden VergaderingTaakomschrijving bestuur
 Statuten en Reglementen
Verslagen bestuursvergadering

Hallo allemaal,
Eindelijk kunnen we weer van start nog wel met een paar restricties maar aan de horizon zien we opklaringen.

Blijf filmen. Vergeet niet de website te volgen en maak een ook een bijdrage voor het ledengedeelte. Dat kan in de vorm van film, maar vragen, tips e.d. zijn ook welkom.


Club Interland
Dit jaar is de beurt aan de Belgische Film- en Videoclub Deurne om de Club Interland te organiseren, echter je raad het al door de onzichtbare vijand Covid-19 word ook deze verplaatst naar 2021. Verdere berichten hierover zullen via de bekende kanalen mede gedeeld worden.


Hallo allemaal,

Hopelijk gaat het jullie allemaal goed. Veel videoclubs zijn alweer begonnen met de clubavonden. Per dinsdag 6 oktober gaan ook wij weer starten. We gaan ervan uit, dat een deel van onze leden nog afziet van de bezoeken aan de clubavonden. Daar hebben we alle begrip voor. Het is ook allemaal nog erg onzeker. Door een aantal thuisblijvers, die we al weten, gaan we ervan uit, dat voorinschrijving niet nodig is. Dreigt de zaal van lieverlee voller te worden, dan kunnen we alsnog maatregelen hieromtrent nemen. We verzoeken jullie om ook als je verkouden bent, of anderszins klachten hebt, om thuis te blijven. We zullen zoveel mogelijk films, die vertoond zijn, achteraf op het ledengedeelte van de website plaatsen, zodat ook de thuisblijvers kunnen zien, wat er op de clubavond speelt. De zaal wordt ‘coronaproof’ ingedeeld en we komen binnen via de voordeur. We verzoeken jullie om bij de ingang de handen te ontsmetten. Materiaal daarvoor wordt neergezet. Voor de broodnodige ventilatie zullen in ieder geval voorlopig wat ramen opengezet worden. Na eventueel een drankje afhalen aan de bar, wordt jullie verzocht de zaal vanaf de voorste rij te vullen.
Deze eerste avond beschouwen we als de gebruikelijke inloopavond. Films ter vertoning mogen meegenomen worden. Leg ze bij binnenkomst op de bar.
Anderszins hebben we besloten om te starten met de films, die op de website geplaatst zijn. Over sommigen kunnen we praten, anderen gewoon even genieten op groot doek.
(email bericht van 15 sept. jl.)


Tot zover op dit moment.

Weer een kort bericht van jullie bestuur.
De polsing onder de leden betreffende het weer opstarten van de clubavonden heeft vele reacties opgeleverd, maar helaas hebben we nog niet van alle leden een levensteken gekregen (bizarre woordkeus eigenlijk onder de huidige omstandigheden).
Behalve afwezigheid door vakantie e.a. leeft bij diverse leden (ook bij het bestuur) nog de corona-angst. Dus hebben we besloten om e.e.a. nog even uit te stellen. We hopen op betere tijden en zullen dan ons best doen om uit de puinhopen weer een gezonde en levendige club te krijgen.

Houdt de website in de gaten en lever films in voor het beveiligde deel.

De films zijn uitsluitend te zien voor ingelogde leden.
<14-08-2020>


Hallo allemaal,

Ondanks de hitte toch nog even een bericht van uw SGD-bestuur. Er is al eerder een e-mail rondgestuurd en ook op de website staat een melding om toch vooral door te geven of je bij een herstart al weer naar de clubavonden komt.
Van een aantal leden hebben we bericht gekregen hoe zij hierin staan. Van velen hebben we nog niets gehoord.Indien mogelijk willen we op 1 september weer beginnen met de clubavonden, maar uitsluitend bij voldoende belangstelling.
We starten onder voorwaarden en met een maximale bezetting in de zaal. Hiervoor is een opstelling gemaakt, waarvan een tekening in de projectiekast ligt. 1 september is de gebruikelijke inloopavond, waarbij men films mee kan nemen om te laten zien en er even bijgepraat kan worden. Alles op veilige afstand. In de programmering is rekening gehouden met de problemen omtrent Corona. Het uitgestelde vakantiefilmfestival is gepland op 6 oktober.

Het Themafestival verschuift naar 17 november. De jaarwedstrijd vindt plaats op een dinsdagavond in januari 2021. Geplande sprekers en clubs op bezoek hebben bericht gekregen, dat hun bezoek aan ons naar een later tijdstip verplaatst wordt. Helaas, maar het is niet anders. Het geplande Dagje Uit wordt verplaatst naar 2021.

De opnamen voor de feuillefilm worden weer opgepakt in september.

Laat aub. wat van je horen, want we moeten (indien nodig) het Rode Kruis tijdig laten weten, dat we niet komen.
<12-08-2020>